Ine Clement - Natuurgeneeskundig therapeut

De hele natuur, dus ook de mens, is doordrongen van levenskracht. Deze levenskracht drukt zich uit in levensenergie, die de mens in staat stelt om te leven. De levenskracht herbergt eveneens het zelfgenezende vermogen van elk levend organisme. Denk maar eens aan hoe snel en perfect het lichaam een wondje laat genezen.

Dit vermogen speelt een vitale rol bij het zoeken naar en behouden van een evenwicht binnen de mens met zijn omgeving. Als dat evenwicht ernstig of langdurig verstoord is, kunnen er zich lichamelijke- of geestelijke klachten voordoen. Als er klachten, gebreken of ziekten ontstaan betekent dit – voor mij – dat er een verstoring is van het evenwicht van het hele organisme, van de hele mens. Er is niet alleen sprake van een orgaan dat het laat afweten. De klachten (lichamelijk of geestelijk) zijn in wezen nuttige en bruikbare signalen van het lichaam die aangeven dat er wat mis is. Ze tonen aan dat het zelfgenezend vermogen het evenwicht tracht te herstellen. Een zieke is bezig er beter van te worden. Helaas vinden wij klachten meestal maar vervelend of komen ze op het ‘verkeerde’ moment.

De huidige maatschappij eist veel van de mens en er is weinig tijd of ruimte om op een ‘gezonde’ manier ziek te zijn. De klachten dienen zo snel en gemakkelijk mogelijk uit de weg geruimd te worden. De mens raakt steeds verder van de natuur en van zichzelf verwijderd en weet niet meer te luisteren naar deze signalen van de ziel. Het herstel van het natuurlijk evenwicht door stimulering van de eigen geneeskracht is een groeiproces, een zelf-bewustwordingsproces. Als therapeut ben ik slechts begeleider van dit proces.